Håkon Tjomsland

Partner i Nordic Infra

Facebook
Twitter
LinkedIn
Håkon Tjomsland

Håkon har nesten 30 års erfaring fra entreprenørbransjen i Norge. Han startet sin karriere i Eeg Henriksen AS i 1992, på prosjektene Heidrun fundamenter og Troll Olje Plattform. Eeg-Henriksen ble i 1995 kjøpt av NCC, og Håkon hadde deretter i 14 år ulike roller på Østlandet som anleggsleder, prosjektleder, sjefingeniør og leder av anleggsvirksomheten i distrikt øst.

I 2009 tok han over som leder av NCC’s nasjonale anleggsvirksomhet, og i 2013 ble han administrerende direktør for NCC Construction i Norge og medlem av konsernledelsen til NCC AB. Som følge av ny struktur i 2016, ble Håkon deretter leder for Anlegg i Norden.

E-post: haakon.tjomsland@nordicinfra.no
Telefon: +47 901 19 363