Vi skaper merverdi for bygg- og anleggsaktører

Pågående nye prosjekter

Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her samles regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 20.000 pasienter.

Nye Aker Sykehus

Nye Aker sykehus settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her samles regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 200.000 pasienter.

Retningsdrift Brynsbakken

Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken har til hensikt å separere trafikken, og etablere retningsdrift for de tre banestrekningene, Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.

Nordic Infra er gaselleselskap for 3. året på rad!

Nordic Infra - Gaselle