2019 – En god sommer er over i Nordic Infra

Jens Arne Svartedal

Vi fortsetter å vokse og vår siste nyansettelse er Jens Arne Svartedal som kommer fra NCC. Jens Arne startet 1. Juni og har jobbet i ulike roller hos sin tidligere arbeidsgiver.