Anleggsgjennomføring i prosjektering – «The missing link?»

Kart over Oslo

Anleggsgjennomføring i prosjektering – «The missing link?» Forretningsideen til Nordic Infra er å tilby uavhengig entreprenørkompetanse i markedet. Ett område der vi ser at behovet for denne kompetansen er stort, er i prosjekteringsfasen. Det dreier seg om entreprenørkompetanse knyttet til anleggsgjennomføring med byggbarhet, fremdrift og optimalisering. I de årene vi har vært i bransjen har […]