Tom Rotegård

Tom er ingeniør fra Høgskolen i Trøndelag, samt tømrer med fagbrev. Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapene Mika og Mesta, der han har hatt ulike stillinger både som formann og anleggsleder, for mange prosjekter. Han har også erfaring fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen, som byggeleder innen veg- og jernbaneprosjekter.

Tomas Warnqvist

Tomas er sivilingeniør med en bachelor og en master innen vannkrafts- og vassdragsteknikk, fra Chalmers Tekniska Høgskola. Han har sin erfaring fra Store Norske som bergingeniør, samt erfaring fra entreprenørselskapet NCC, der han har hatt ulike stillinger som prosjektplanlegger, knyttet imot tunnel og massehåndtering i store infrastrukturprosjekter.

Helge Bakken

Helge er sivilingeniør med en bachelor og en master i Teknologi innen vannkrafts- og vassdragsteknikk, fra NTNU. Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapet Veidekke, der han har hatt stillinger både som prosjektplanlegger og planleggingsleder, for tunnel- og kraftanlegg, jernbaneanlegg og veganlegg.

Gisle Hustavnes

Gisle er sivilingeniør med en bachelor og en master i prosjektstyring fra NTNU. Han har sin primære erfaring fra BaneNor, der han har hatt stillinger både som prosjekteringsleder og prosjektleder. Han har også erfaring fra entreprenørselskapet NRC, der han har hatt stillinger som prosjektleder og prosjektansvarlig for flere BaneNor prosjekter.