Eivind Bjerke

Eivind er ingeniør med Bachelor fra NTNU i 2009. Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapene HAB Construction og AF Gruppen. Han har hatt ulike stillinger både som Stikningsleder, Maskinstyring- og Teknologiansvarlig, samt Anleggsleder, tilknyttet mange og varierte prosjekter.