Helge Bakken

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Helge er sivilingeniør med en bachelor og en master i Teknologi innen vannkrafts- og vassdragsteknikk, fra NTNU. Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapet Veidekke, der han har hatt stillinger både som prosjektplanlegger og planleggingsleder, for tunnel- og kraftanlegg, jernbaneanlegg og veganlegg.