Olav Guldseth

Facebook
Twitter
LinkedIn

Olav har over 30 års erfaring fra entreprenørbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innenfor fjell og tunnelfaget. Han har hatt mange ulike stillinger, som anleggsleder, prosjektleder, fagsjef , tunneldirektør, og teknisk konsulent. Gjennom sine stillinger har Olav hatt flere sentrale arbeidsgivere, som blant annet Veidekke, LNS, Implenia, Rescon Mapei, Sika, og ÅF.

E-post: olav.guldseth@nordicinfra.no
Telefon: +47 979 76 029