Tomas Warnqvist

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tomas er sivilingeniør med en bachelor og en master innen vannkrafts- og vassdragsteknikk, fra Chalmers Tekniska Høgskola. Han har sin erfaring fra Store Norske som bergingeniør, samt erfaring fra entreprenørselskapet NCC, der han har hatt ulike stillinger som prosjektplanlegger, knyttet imot tunnel og massehåndtering i store infrastrukturprosjekter.