Nordic Infra rekrutterer

Nordic Infra AS er et selvstendig konsulent- /rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. Gjennom bl.a inngått rammeavtale for Nye Veier og arbeid med Fornebubanen for JV Multiconsult/Cowi har vi stor aktivitet og mange spennende oppgaver foran oss. Vi har på kort tid befestet en posisjon i markedet og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Nye stillinger: Ønsker du […]

Margarita Sánchez

Margarita er sivilingeniør fra det Polyteknisk Universitet i Madrid (UPM) i 2014, med MSc innen Civil Enginering, og spesialisering innenfor stål og betong konstruksjoner, samt fundamentering. Hun har sin primære erfaring fra det Spanske entreprenørselskapet Grupo OHL, der hun har jobbet med store jernbaneprosjekter som Marmaray (Istanbul) og Follobanen (Ski, Norge).

Eivind Bjerke

Eivind er ingeniør med Bachelor fra NTNU i 2009. Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapene HAB Construction og AF Gruppen. Han har hatt ulike stillinger både som Stikningsleder, Maskinstyring- og Teknologiansvarlig, samt Anleggsleder, tilknyttet mange og varierte prosjekter.

Tom Rotegård

Tom er ingeniør fra Høgskolen i Trøndelag, samt tømrer med fagbrev. Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapene Mika og Mesta, der han har hatt ulike stillinger både som formann og anleggsleder, for mange prosjekter. Han har også erfaring fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen, som byggeleder innen veg- og jernbaneprosjekter.

Tomas Warnqvist

Tomas er sivilingeniør med en bachelor og en master innen vannkrafts- og vassdragsteknikk, fra Chalmers Tekniska Høgskola. Han har sin erfaring fra Store Norske som bergingeniør, samt erfaring fra entreprenørselskapet NCC, der han har hatt ulike stillinger som prosjektplanlegger, knyttet imot tunnel og massehåndtering i store infrastrukturprosjekter.

Helge Bakken

Helge er sivilingeniør med en bachelor og en master i Teknologi innen vannkrafts- og vassdragsteknikk, fra NTNU. Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapet Veidekke, der han har hatt stillinger både som prosjektplanlegger og planleggingsleder, for tunnel- og kraftanlegg, jernbaneanlegg og veganlegg.

Gisle Hustavnes

Gisle er sivilingeniør med en bachelor og en master i prosjektstyring fra NTNU. Han har sin primære erfaring fra BaneNor, der han har hatt stillinger både som prosjekteringsleder og prosjektleder. Han har også erfaring fra entreprenørselskapet NRC, der han har hatt stillinger som prosjektleder og prosjektansvarlig for flere BaneNor prosjekter.

Anleggsgjennomføring i prosjektering – «The missing link?»

Kart over Oslo

Anleggsgjennomføring i prosjektering – «The missing link?» Forretningsideen til Nordic Infra er å tilby uavhengig entreprenørkompetanse i markedet. Ett område der vi ser at behovet for denne kompetansen er stort, er i prosjekteringsfasen. Det dreier seg om entreprenørkompetanse knyttet til anleggsgjennomføring med byggbarhet, fremdrift og optimalisering. I de årene vi har vært i bransjen har […]

Eivind Pedersen

Eivind er sivilingeniør med en bachelor i konstruksjonsteknikk ved universitetet i Agder, og en masterutdannelse fra  Universitetet i Aalborg.  Han har sin primære erfaring fra entreprenørselskapet OHL, der han har hatt stillinger både som prosjektingeniør og som kontraktsingeniør på Follobane prosjektet, ved en kontrakt på 2,4 milliarder NOK. E-post: eivind.pedersen@nordicinfra.no Telefon: +47 452 53 286