Julebrev fra Nordic Infra 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn
Juleønsker fra Nordic Infra
Julen nærmer seg som vanlig med stormskritt, og nok et år er snart omme. Året har vært spennende og hektisk, med ulike oppdrag for ulike kunder.

Ikke minst har vårt oppdrag med Fornebubanen vært omfattende, men også gitt oss innsikt i de oppgaver og utfordringer som ligger i store oppdrag hos tekniske rådgivere. Vi er nå 8 ansatte med vår siste nyansettelse Eivind Pedersen, som kommer fra OHL og deres prosjekt på Follobanen. Eivind er 27 år og sivilingeniør med en bachelor fra Universitetet i Agder innenfor bygg og konstruksjonsteknikk og en Master fra Universitetet i Aalborg, og blir et viktig kompletterende tilskudd til vår kompetente stab.

En annen veldig hyggelig hendelse i høst var at vi ble tildelt rammeavtale med Nye Veier når det gjelder «Strategisk og operativ bistand – Strategisk rådgivning entreprenørgjennomføring». Dette var en konkurranse hvor pris telte 25 % og myke verdier (kompetanse) 75 % og vi knuste konkurrentene.

Ekstra hyggelig blir det når vurderingen til Nye Veier er som følger: «Tilbyder dekker tjenestekategorien på en svært tilfredsstillende måte. Dette underbygges med en svært relevant kompetansebeskrivelse og erfaring fra svært relevante referanseprosjekt. Solid og lang erfaring fra ulike nivåer innen entreprenørbransjen. Svært god overføringsverdi fra referanseprosjekt. Leverandøren kan på en særdeles god måte dekke Nye Veiers behov innen tjenestekategorien.» Vi gleder oss til å starte samarbeidet med Nye Veier som er lokomotivet i den bransjeendringen vi er inne i.

Hva har skjedd i bransjen

Den 1. Januar 2016 overtok Nye Veier offisielt 4 utbyggingsområder fra Statens Vegvesen. Det er ganske snart 3 år siden. Antageligvis tidligere, men i alle fall da gikk bransjen inn i en endringsfase som pågår og vil pågå i mange år fremover.

Acciona er nå kommet inn som første utenlandske entreprenør hos Nye Veier på strekningen Ranheim – Værnes. På sosiale medier i etterkant kan man lese kommentarer som «highway to hell», «spanjola veit da fint lite om tælaløysing», «Rystende», «Dette har ingen ting med demokrati å gjøre», «Galskap i praksis». Facebook og andre sosiale medier er jo ganske artig siden kommentarene bare går ut til dine venner som antageligvis er noenlunde likesinnede. På den måten får du en følelse at halve Norge er enige med deg, mens det sannsynligvis er bare dine 73 venner fra Midt-Norge. Acciona skriver følgende på sin hjemmeside: «Historical experience: 65 countries on 5 continents» Vi får jo håpe at de har fått med seg noe.
For å være litt alvorlig, så tror vi at det i Europa på lik linje med Norge finnes gode og dårlige entreprenører. Men vår oppfatning er at de seriøse utenlandske entreprenører er veldig klar over verdien av lokalkunnskap og lokalkompetanse. De seriøse norske entreprenørene som ser verdien i internasjonalt samarbeid, kan få verdifull erfaring og bruke den til å ta nye markedsandeler. I dag er det ikke lett å få tak i seriøse norske samarbeidspartnere, men dette kommer til å endres.

Dårlige resultater og tvister har også vært tema i høst, men det virker som det er en felles front mot at dette må endres. Selv om man gjennom media kan få følelsen av at ikke alle hos Statens Vegvesen er med, så er vi sikre på at heller ikke de ønsker dagens tilværelse. Det er vel slik at man har felles mål, men uenig om årsak og veien.

Den største omstillingen er kanskje hos rådgiverne. De vil fortsatt ha et stort marked mot det offentlige, men store deler av deres portefølje innenfor samferdsel flyttes til totalentrepriser. Det betyr at de får en ny kunde på samferdsel og infrastruktur, entreprenøren. Vi tror entreprenøren vil kreve mer av rådgiveren, det vil settes andre krav til resultater og kostnadseffektivitet og det vil være behov for nye kontraktmodeller. Det vil også bli en flytting av kompetanse i verdikjeden gjennom at entreprenøren vil ønske rådgivningskompetanse og rådgiveren vil ønske entreprenørkompetanse. Hvem som vinner den kampen er vi usikre på, men i dette grensesnittet ser vi i Nordic Infra et stort potensial for vårt selskap. Vi er et uavhengig rådgiverselskap med tung entreprenørkompetanse.

God Jul til alle fra oss i Nordic Infra!