Ny partner i Nordic Infra

Facebook
Twitter
LinkedIn
flatteng
Anders Flåtteng er ansatt som Senior HR rådgiver med ansvar for kapasitet/kompetanse og vil også gå inn som partner i Nordic Infra AS fra 1. august 2017.

Flåtteng er 37 år og kommer fra jobben som HR-Sjef i Implenia Norge AS, hvor han har jobbet siden starten i 2011. Før dette jobbet han i samme stilling hos den tidligere tunnelentreprenøren, Mika AS. Med snart 15 år i entreprenørbransjen har Flåtteng opparbeidet seg en bred og allsidig erfaring, og han vil dermed være et viktig strategisk bidrag til videre utvikling av Nordic Infra AS.

Håkon Tjomsland og Petter Moe etablerte rådgivingsselskapet Nordic Infra AS i mars 2017 for å bistå aktører i den norske byggenæringen. Nordic Infra har kommet raskt i gang med oppdrag både for private og offentlige kunder, og har ambisjoner om ytterligere vekst i årene som kommer.

Med Flåtteng sin bakgrunn fra HR, vil Nordic Infra AS også kunne tilby rådgivende tjenester innen bl.a: rekruttering, bemanning, tariff, arbeidsrett, organisasjonsutvikling og håndtering av utenlandsk arbeidskraft. I tillegg skal Flåtteng også bidra med å bygge opp en ressurspool i Nordic Infra. Dette med sikte på å kunne leie ut personell med entreprenørerfaring og nøkkelkompetanse innenfor: prosjektledelse, kontrakt, planlegging, kvalitet, HMS og ytre miljø.