Sommertanker fra Nordic Infra

Facebook
Twitter
LinkedIn
nyhet-nye-lokaler
Ferien er i gang for mange med århundrets sommervær i store deler av Norge. Vi i Nordic Infra feirer 1,5 års jubileum og er på linje med de målsetningene vi satte oss for ett år siden.

Hva har skjedd hos oss siden jul

I februar ansatte vi Michael Andersen og senest forrige uke Kai Otto Olsen som starter hos oss 1. august. Begge to erfarne HMS/KS medarbeidere. I tillegg har vi også fått med oss en erfaren prosjektleder på laget, Morten Rognmo. Vi er nå 7 ansatte og har bra pågang fra gode kandidater som ønsker å jobbe hos oss. Vi følger så langt våre ambisiøse vekstplaner, som også innbefatter ansettelser ut ifra konkrete forespørsler fra våre kunder. Med vår brede tilgang på gode ressurser, vil vi i stor grad kunne levere det markedet måtte etterspørre.

Vi har vært tungt involvert på forprosjektet til Fornebubanen gjennom denne våren. Multiconsult og Cowi har ansvaret for dette oppdraget, og vi er med laget som underleverandør. Bakgrunnen for vårt engasjement har vært å bringe entreprenørkompetanse inn i prosessen og være en uavhengig entreprenørressurs. Utrolig interessant å få muligheten til å være involvert sammen med en rådgivende ingeniør og byggherre, som arbeider i denne fasen, og dermed kunne tilføre vår type kompetanse.

Utover Fornebuprosjektet består vår kundeportefølje nå av noen større og mellomstore internasjonale entreprenørselskaper, noen større og mellomstore norske entreprenørselskaper, samt noen rådgivende ingeniørselskaper. I tillegg har vi hatt oppdrag for flere Byggherrer, og vil blant annet forsøke å vinne rammeavtaler med for eksempel Nye Veier, som vi har hatt gode samarbeid med tidligere.

Hva har skjedd i bransjen siden jul

Rett etter jul var det mye fokus på utkastelsen av Condotte på Follobanen. Dette var kanskje godt nytt til ‘beskytterne’ av det norske markedet, men kanskje like ødeleggende for internasjonale aktører som ønsker å etablere seg på det Norske markedet. Vi tror ikke Norge skal hindre internasjonale aktører ut i fra alt som skal bygges fremover.

Verden og markedet blir mer globalt og internasjonalt, enten vi vil det eller ei, og vi har heller tro på å utnytte og ta lærdom av all den kompetanse som kan tilføres fra et internasjonalt marked. Norske aktører er veldig flinke til å bygge i Norge, men så er det jo også utført komplekse prosjekter utenfor landegrensene. Vi har nok et litt annet bilde av oss selv enn det resten av verden har.

Et eksempel er at NTNU utdanner veldig gode ingeniører og det er en oppfatning i Norge at de beste kommer derfra. Det er nødvendigvis ikke helt rett. NTNU er rangert på plass mellom nummer 51 og 100 blant universiteter innenfor emnet «civil engineering». Det er altså mellom 51 og 100 universiteter som er rangert høyere enn NTNU. Med majoriteten hos norske entreprenører og rådgivere kommende fra NTNU, har det kanskje til nå vært mer fristende ansette mennesker som kommer fra samme bygd, eller har gått på samme skole eller prater samme språk som en selv.

Vi tror byggherrene kan og bør legge bedre til rette for et marked som gir like konkurransevilkår med seriøse aktører, uansett hvilket land de kommer ifra. På samme måte tror vi at entreprenørene ville hatt stort utbytte av å benytte større grad av ressurser og samarbeidspartnere med internasjonal bakgrunn og erfaring. Kombinasjonen av norsk og utenlandsk kompetanse må jo være utviklende for bransjen, spesielt i et ressurskrevende marked.

Både Bane Nor og Nye Veier har hatt flere avlysninger dette halvåret grunnet manglende konkurranse. Det kan se ut som dette skyldes manglende forståelse for markedet eller krav som er satt som man ikke ser konsekvensen av. Nye Veier har også hatt noen tilfeller hvor prekvalifiserte selskaper ikke nådde maksprisen og ble forkastet av den grunn. Er det riktig å sette krav til en makspris, som åpenbart må være vanskelig å definere på et så tidlig tidspunkt? Man står jo i fare for å miste aktører som kanskje hadde vært de beste når konkretiseringsfasen er over. Prisen teller minst hevder Nye Veier, men den talte 100 % for de som ble forkastet.

Dårlig inntjening, men vekst hos entreprenørene har vært tema på slutten av halvåret og det første er i alle fall ikke bra for utviklingen av bransjen. Høyt konfliktnivå over lengre tid må jo ta en del av skylden for dette, men nå er vi jo alle i en enorm endringsmodus mot noe bedre eller i alle fall noe annet. Vi har forsøkt å beskrive situasjonen på denne måten:

Veien til det bedre

 

Det norske markedet beveger seg fra noe som har blitt gjort i mange år til noe som er helt nytt og annerledes. Alle har på en eller annen måte startet denne reisen. Alle aktørene vil ha forskjellig hastighet på denne linjen. Full fart, stopp, justering, mindre fart, tilbake. Det som er sikkert er at aktørene befinner seg på forskjellige plasser på veien. Vi er midt i eller i starten av den mest spennende perioden i bransjen så lenge vi har vært der. Det er det inspirerende å få være med på!
God Sommer til alle fra oss i Nordic Infra!