Sommertanker fra Nordic Infra

Facebook
Twitter
LinkedIn
nye-lokaler-2
Ferietid er nær eller for noen allerede der. Vi i Nordic Infra har hatt en veldig bra og lærerik start på vårt selskap med nye kunder både fra byggherre, entreprenører og konsulenter.

Det nye markedet med større prosjekter og nye kontrakts modeller fører til at det oppstår nye grensesnitt/områder som er ukjent for mange. Entreprenørkompetanse er mer i fokus enn noen gang og flere aktører i bransjen ser nå viktigheten av å nytte dette gjennom hele byggeprosessen. Vi tror for eksempel at Nye Veier er på rett vei når de velger å trekke inn entreprenørkompetanse tidligere i prosjektet og vi ser at mange andre aktører følger etter dem. Avstanden mellom byggherre, konsulent og entreprenør har blitt større gjennom de siste 20 årene som gjør at kunnskapen om hverandres områder har blitt litt borte. Totalentreprise med tidlig involvering vil føre til optimaliseringer og at konsulenter og entreprenører får ett tettere samarbeid. Vi tror det vil føre til bedre prosjekter og en mer attraktiv bransje.

Konkurransesituasjonen i det norske markedet har endret seg de siste årene. Norge har virkelig fått merke internasjonale selskap på godt og vondt og i media kan det se ut som det har vært mest vondt både for byggherre og de nye aktørene. Bransjen er inne i en omvendt globalisering hvor Norge ikke skal ut i verden, men verden kommer til Norge. Selv om noen prøver kan vi vel egentlig ikke velge om den skal komme til oss og derfor er det kanskje bedre å være forberedt på at det skjer?

Språk og kriterier, bør vektlegges og tilrettelegges der man virkelig ønsker og ser nytten av internasjonal kompetanse og konkurranse, dvs større og komplekse prosjekter gjerne i total entreprise form. Det er vanskelig å forstå at Staten inviterer til fest i Norge for så å kreve at man skal kunne prate, lese og skrive norsk for å være med. Dette kan føre til at nye selskaper ikke alltid forstår risikoen med prosjektene og på den måten gir feil pris eller at Staten ikke får den leveransen de forventet. Mange som reiser på ferie til utlandet har vel opplevd å bestille mat fra den lokalspråklige menyen og ikke få servert det man trodde man bestilte. Om vi hadde fått flere eller færre tilbud fra internasjonale aktører om anbudspapirene hadde vært på engelsk i tillegg til norsk er usikkert, men kvaliteten på innleveringene hadde blitt bedre.

Norsk anleggskompetanse er på mange områder i verdensklasse og vi skal ikke være redd for konkurranse fra verden om den er basert på like forutsetninger. Ved å legge til rette for alle gjør det enklere og stille strengere krav til seriøsitet og teknisk kompetanse fra leverandørene også. Øket og internasjonal konkurranse på like vilkår burde ikke bare være negativt for norske aktører i et godt marked, men heller sees på som bidrag til skjerping, prioritering, effektivisering og utvikling av egen kompetanse og gjennomførings evne.

Nå er det sommer, men allerede i august får Nordic Infra et nytt tilskudd i spillerstallen i Lilleakerveien 6D og flere er på vei inn senere i høst.

Vi kommer tilbake til disse nyhetene og ønsker alle en god sommer.