Utenlandske entreprenører i Norge – en dyd av nødvendighet?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Bro
Overskriften er tatt fra et tema som skal diskutere i en podkast som Byggeindustrien skal gjennomføre med Bettina Sandvin og Kari Sandberg som gjester under den kommende Arendals uka. Tema er skal også debatteres med DLA som initiativtaker på samme sted.

Det norske infrastrukturmarkedet er i en enorm endring. Størrelsen på kontraktene til de offentlige byggherrene har de seneste årene økt dramatisk og vårt tidligere lukkede norske marked har blitt åpnet for hele verden. Store prosjekt, andre kontraktsformer, større kompleksitet og større risiko, fører til et annet erfarings og kompetansebehov hos aktørene i det norske markedet.

På bakgrunn av hvordan markedet i Norge har vært, vil den nye situasjonen være krevende også for de norske entreprenørene, prosjekterende og byggherrene. Hvilken kompetanse som blir vektlagt i prekvalifisering fremover blir spennende. Vi er verdensmestere i «drill and blast» tunnel, liker å tro at det er helt spesielt å bygge veg i Norge, og når det gjelder visse grunnforhold så er det jo det.  Men det er vel ikke så mange «norske» selskaper som foreløpig kan vise til erfaring på å gjennomføre prosjekter i totalentreprise mellom 3 og 6 milliarder? Her kan mange av de internasjonale selskapene vise til en omfattende referanseliste og kompetanse.

Ja, utenlandske entreprenører er en dyd av nødvendighet fordi bransjen må ha fokus på læring og utvikling. Istedenfor å legge hindringer for de nye aktørene bør bransjen benytte anledningen til læring og utvikling gjennom samarbeid med aktører som har en annen erfarings og kompetansebakgrunn enn de norske entreprenørene. De norske aktørene har mye å lære samtidig som de besitter mye spesialkompetanse på veibygging, grunnforhold, tunnelbygging og lokale forhold, som gjør at de uansett kommer til å ha den største andelen av markedet i fremtiden.

For øvrig er markedet i Norge allerede dominert av «utenlandske entreprenører». 3 av de største aktørene, som har vært i Norge i mange år, har henholdsvis 6 %, 6 % og 13 % ansatte i Norge i forhold til totalt ansatte i selskapet.