Om oss

Erfaring, kunnskap og nettverk

Nordic Infra AS ble etablert i januar 2017 av Petter Moe og Håkon Tjomsland, som begge jobber som aktive partnere i selskapet, og respektivt fyller rollene som styreformann og daglig leder.

Basert på erfaring, kunnskap og nettverk, tilbyr selskapet forretningsmessige og prosjektrelaterte tjenester til det norske og nordiske bygg- og anleggsmarkedet, med bakgrunn i lang og bred entreprenørerfaring.

Selskapet kan bistå flere ulike aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen, herunder både norske og internasjonale entreprenører, byggherrer, rådgivere og utviklere.

Selskapet skal alltid ha som hovedmål å tilføre merverdi til sine kunder, og skal alltid utøve sin virksomhet på en profesjonell måte, i tråd med selskapets etiske retningslinjer og verdier: Personlig – Pålitelig – Profesjonell.

Våre ansatte

Petter Moe

Petter Moe

Partner
Håkon Tjomsland

Håkon Tjomsland

Partner
Anders Flåtteng

Anders Flåtteng

Partner

Olav Guldseth

Rådgiver

Jens Arne Svartedal

Rådgiver

Kai Otto Olsen

Rådgiver

Michael Andersen

Rådgiver

Eivind Pedersen

Rådgiver

Gisle

Starter 01.12.19

Våre ansatte

Petter Moe
Petter Moe
Partner
Håkon Tjomsland
Håkon Tjomsland
Partner
Anders Flåtteng
Anders Flåtteng
Partner
Olav Guldseth
Rådgiver
Jens Arne Svartedal
Rådgiver
Kai Otto Olsen
Rådgiver
Michael Andersen
Rådgiver
Eivind Pedersen
Rådgiver
Gisle
Starter 01.12.19