Om oss

Erfaring, kunnskap og nettverk

Nordic Infra AS ble etablert i januar 2017 av Petter Moe og Håkon Tjomsland, som begge jobber som aktive partnere i selskapet, og respektivt fyller rollene som styreformann og daglig leder.

Basert på erfaring, kunnskap og nettverk, tilbyr selskapet forretningsmessige og prosjektrelaterte tjenester til det norske og nordiske bygg- og anleggsmarkedet, med bakgrunn i lang og bred entreprenørerfaring.

Selskapet kan bistå flere ulike aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen, herunder både norske og internasjonale entreprenører, byggherrer, rådgivere og utviklere.

Selskapet skal alltid ha som hovedmål å tilføre merverdi til sine kunder, og skal alltid utøve sin virksomhet på en profesjonell måte, i tråd med selskapets etiske retningslinjer og verdier: Personlig – Pålitelig – Profesjonell.

Våre ansatte

Petter Moe

Partner

Petter Moe

Partner

Håkon Tjomsland

Partner

Håkon Tjomsland

Partner

Anders Flåtteng

Partner

Anders Flåtteng

Partner

Kai Otto Olsen

Rådgiver

Kai Otto Olsen

Rådgiver

Gisle Hustavnes

Rådgiver

Gisle Hustavnes

Rådgiver

Helge Bakken

Rådgiver

Helge Bakken

Rådgiver

Tom Rotegård

Rådgiver

Tom Rotegård

Rådgiver

Margarita Sánchez

Rådgiver

Margarita Sánchez

Rådgiver

Andrea Maldonado

Rådgiver

Andrea Maldonado

Rådgiver

Elin Haugerud

Rådgiver

Elin Haugerud

Rådgiver

Hans Lundgård Ekeren

Rådgiver

Hans Lundgård Ekeren

Rådgiver

Milan Lepovic

Rådgiver

Milan Lepovic

Rådgiver

Maria Isabel Arco Comino

Rådgiver

Maria Isabel Arco Comino

Rådgiver

Ghazi Al-Rikabi

Rådgiver

Ghazi Al-Rikabi

Rådgiver