Oppdrag

Nordic Infra har gjennomført flere varierte oppdrag for ulike kunder. Av pågående oppdrag, er Fornebubanen for tiden vårt største oppdrag.

Ny jernbanestrekning med dobbeltspor fra Kleverud via Stange til Åkersvika (til Hamar stasjon). Delstrekning SÅ4 Stange-Åkersvika
Bygging av ny gang og sykkel trase på 550m inkludert betongbru med lengde 180m
Lunner grense-Jaren var en del av etappe 1 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. Kostnadsrammen for etappe 1 var 2 828 millioner kroner i 2017-verdi.
Oslo kommune er forpliktet gjennom en KS2 knyttet til utbyggingsavtale fra 2003 til å etablere en skole i Bjørvika.
Dagens prosjekt består av Videregående skole (1100 elevplasser, 220 ansatte)​, Kulturskole (500 elevplasser)​, Flerbrukshall​, Folkebibliotek​, Offentlig parkeringskjeller​, Total BTA ca. 31 000 m2​
Multidisciplinary engineering, Statnett Samnanger – connection to national grid, Børdalen Transformer Station, HV Cable&OHL to landfall Ospeviki, Årskog Compensation Station incl landfall.
Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken har til hensikt å separere trafikken, og etablere retningsdrift for de tre banestrekningene, Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.
Dobbeltspor på strekningen Hønefoss – Sandvika og ny firefelts veg på strekningen E16 Høgkastet – Hønefoss.
Nytt og fremtidsrettet sykehus, som samler regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter.
Løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i hav-rommet, gjennom SINTEF og NTNUs nye senter i Trondheim
Dam-rehabiliteringer, utbygging av nytt vannkraftverk og utskiftning av elektriske anlegg.
22 km dobbeltspor mellom Oslo Sentralbanestasjon og den nye jernbanestasjonen på Ski, sør for Oslo.

Våre kunder

Atkins logo
Asplan viak logo