Oppdrag

Nordic Infra har gjennomført flere varierte oppdrag for ulike kunder. Av pågående oppdrag, er Fornebubanen for tiden vårt største oppdrag.

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her samles regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 20.000 pasienter.
Nye Aker sykehus settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her samles regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 200.000 pasienter.
Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken har til hensikt å separere trafikken, og etablere retningsdrift for de tre banestrekningene, Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.
Ny jernbanestrekning med dobbeltspor fra Kleverud via Stange til Åkersvika (til Hamar stasjon). Delstrekning SÅ4 Stange-Åkersvika
Bygging av ny gang og sykkel trase på 550m inkludert betongbru med lengde 180m
Lunner grense-Jaren var en del av etappe 1 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. Kostnadsrammen for etappe 1 var 2 828 millioner kroner i 2017-verdi.
Oslo kommune er forpliktet gjennom en KS2 knyttet til utbyggingsavtale fra 2003 til å etablere en skole i Bjørvika.
Dagens prosjekt består av Videregående skole (1100 elevplasser, 220 ansatte)​, Kulturskole (500 elevplasser)​, Flerbrukshall​, Folkebibliotek​, Offentlig parkeringskjeller​, Total BTA ca. 31 000 m2​
Multidisciplinary engineering, Statnett Samnanger – connection to national grid, Børdalen Transformer Station, HV Cable&OHL to landfall Ospeviki, Årskog Compensation Station incl landfall.
Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken har til hensikt å separere trafikken, og etablere retningsdrift for de tre banestrekningene, Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.
Dobbeltspor på strekningen Hønefoss – Sandvika og ny firefelts veg på strekningen E16 Høgkastet – Hønefoss.
Løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i hav-rommet, gjennom SINTEF og NTNUs nye senter i Trondheim
Dam-rehabiliteringer, utbygging av nytt vannkraftverk og utskiftning av elektriske anlegg.
22 km dobbeltspor mellom Oslo Sentralbanestasjon og den nye jernbanestasjonen på Ski, sør for Oslo.

Våre kunder

Asplan viak logo