Oppdrag

Fornebubanen

Fornebubanen er en ny T-banestrekning, i et sammenhengende tunnelsystem, fra Majorstuen i Oslo via Lysaker til Fornebu senter i Bærum.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Fornebubanen kart

Banen er ca. 8 km lang, og har seks underjordiske stasjoner med foreløpig navnene Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. Banen skal bedre kollektivbetjeningen til Fornebu-området, og med en kapasitet på ca 8000 reisende i timen vil Fornebubanen bli en effektiv avlastning for veinettet.

Fornebulandet skal videre utbygges med flere tusen nye boliger og arbeidsplasser, og det skal legges til rette for byutvikling langs traseen. Ved Majorstuen skal banen koples sammen med eksisterende T-banenett, og vil bidra til styrking av det øvrige kollektivtilbudet i Oslo-området. På Fornebu skal det bygges stasjon og driftsbase for togmateriell, inkludert hensettingsspor, vaskehall, verksted og kontorfasiliteter.

Fornebubanen tunnel

Det er anslått byggetid på 5-6 år med forberedende arbeid som starter i 2019 og med full byggestart i 2020 hvor banen antas å være klar høsten 2025.

Prosjekteringen gjennomføres av COWI og Multiconsult, som sammen har dannet et Joint Venture, ‘Prosjekteringsgruppen Fornebubanen’ (PGF), for å kombinere det beste av ekspertise og ressurser fra de to selskapene. PGF fungerer som totalrådgiver av prosjekteringsarbeidet i oppdraget, og har blant annet med seg Nordic Infra, som en viktig underleverandør på Anleggsgjennomføring.