Utenlandske entreprenører i Norge – en dyd av nødvendighet?

Overskriften er tatt fra et tema som skal diskutere i en podkast som Byggeindustrien skal gjennomføre med Bettina Sandvin og Kari Sandberg som gjester under den kommende Arendals uka. Tema er skal også debatteres med DLA som initiativtaker på samme sted.