Petter Moe

Partner

Petter Moe

Partner

Håkon Tjomsland

Partner

Håkon Tjomsland

Partner

Anders Flåtteng

Partner

Anders Flåtteng

Partner

Jens Arne Svartedal

Rådgiver

Jens Arne Svartedal

Rådgiver

Kai Otto Olsen

Rådgiver

Kai Otto Olsen

Rådgiver

Michael Andersen

Rådgiver

Michael Andersen

Rådgiver

Gisle Hustavnes

Rådgiver

Gisle Hustavnes

Rådgiver

Helge Bakken

Rådgiver

Helge Bakken

Rådgiver

Tom Rotegård

Rådgiver

Tom Rotegård

Rådgiver

Eivind Bjerke

Rådgiver

Eivind Bjerke

Rådgiver

Margarita Sánchez

Rådgiver

Margarita Sánchez

Rådgiver

Andrea Maldonado

Rådgiver

Andrea Maldonado

Rådgiver