Petter Moe

Partner

Petter Moe

Partner

Håkon Tjomsland

Partner

Håkon Tjomsland

Partner

Anders Flåtteng

Partner

Anders Flåtteng

Partner

Kai Otto Olsen

Rådgiver

Kai Otto Olsen

Rådgiver

Gisle Hustavnes

Rådgiver

Gisle Hustavnes

Rådgiver

Helge Bakken

Rådgiver

Helge Bakken

Rådgiver

Tom Rotegård

Rådgiver

Tom Rotegård

Rådgiver

Margarita Sánchez

Rådgiver

Margarita Sánchez

Rådgiver

Andrea Maldonado

Rådgiver

Andrea Maldonado

Rådgiver

Elin Haugerud

Rådgiver

Elin Haugerud

Rådgiver

Hans Lundgård Ekeren

Rådgiver

Hans Lundgård Ekeren

Rådgiver

Milan Lepovic

Rådgiver

Milan Lepovic

Rådgiver

Maria Isabel Arco Comino

Rådgiver

Maria Isabel Arco Comino

Rådgiver

Ghazi Al-Rikabi

Rådgiver

Ghazi Al-Rikabi

Rådgiver