Våre tjenester

Nordic Infra AS er en ung bedrift med erfarne partnere, som kan tilby et stort spenn av tjenester inn imot det norske og nordiske bygg og anleggsmarkedet. Vi retter først og fremst våre tjenester inn i mot norske og utenlandske anleggsentreprenører, rådgivere, byggherrer, og utviklere.

Med vårt betydelige nettverk og lange erfaringer fra ledende roller i norske og internasjonale entreprenørselskaper, dekker våre tjenester de fleste vesentlige områder og faser innenfor entreprenør og prosjektvirksomhet, både på strategisk nivå og operasjonelt nivå.

Vi kan tilby tjenester innenfor følgende 2 hovedområder:

Rådgivning

Operativ og strategisk uavhengig rådgivning og bistand innenfor:

 • Virksomhetsutvikling
 • Markedsanalyser
 • Tilbudsprosesser
 • Anleggsgjennomføring
 • Prosjektstyring
 • Risikostyring
 • Tvisteløsning
 • HR og HMS

Prosjektressurser

Utleie av spisskompetente prosjektmedarbeidere innenfor:

 • Prosjektledelse
 • Anleggsledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Kontrakt
 • Innkjøp
 • Planlegging
 • Kvalitet, HMS, Miljø

Anleggsgjennomføring i prosjekteringsfase

Basert på sin rådgivervirksomhet, har Nordic Infra spesialisert seg innen Anleggsgjennomføring og Byggbarhet rettet mot prosjekteringsfasen. Gjennom en systematisk tilnærming med tydelige leveranser, tilføres et nødvendig og verdiskapende faglig element inn i verdikjeden, knyttet til prosjekteringsprosessen.