Våre tjenester

Nordic Infra AS er en ung bedrift med erfarne partnere, som kan tilby et stort spenn av tjenester inn imot det norske og nordiske bygg og anleggsmarkedet. Vi retter først og fremst våre tjenester inn i mot norske og utenlandske anleggsentreprenører, rådgivere, byggherrer, og utviklere.

Med vårt betydelige nettverk og lange erfaringer fra ledende roller i norske og internasjonale entreprenørselskaper, dekker våre tjenester de fleste vesentlige områder og faser innenfor entreprenør og prosjektvirksomhet, både på strategisk nivå og operasjonelt nivå.

Vi kan tilby tjenester innenfor følgende 4 hovedområder:

Anleggsgjennomføring i prosjekteringsfasen

Tidlig involvering av entreprenørkompetanse fører til bedre prosjektgjennomføring. Nordic Infra er den kompetansen

 • Tidligfase analyser
 • Prosjektanalyse og optimalisering
 • Kontraktsstrategi
 • Prosjektstrategi
 • Plan for gjennomføring
 • Grensesnitt og risiko
 • Visualisering og kommunikasjon

Prosjektledelse og støtte

Utleie av spisskompetente prosjektmedarbeidere innenfor:

 • Prosjektledelse
 • Anleggsledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Kontrakt
 • Innkjøp
 • Planlegging
 • Kvalitet, HMS, Miljø

Entreprenørbasert rådgivning

Operativ og strategisk uavhengig rådgivning og bistand innenfor:

 • Virksomhetsutvikling
 • Markedsanalyser
 • Tilbudsprosesser
 • Anleggsgjennomføring
 • Prosjektstyring
 • Risikostyring
 • Tvisteløsning
 • HR og HMS

Grønn anleggsdrift

Bygg og anlegg står for en stor andel av energibruken og indirekte klimagassutslipp i Norge.

Nordic Infra er bindeleddet mellom kompetansen om miljøtiltak og anleggsgjennomføring.

Anleggsgjennomføring i prosjekteringsfase

Basert på sin rådgivervirksomhet, har Nordic Infra spesialisert seg innen Anleggsgjennomføring og Byggbarhet rettet mot prosjekteringsfasen. Gjennom en systematisk tilnærming med tydelige leveranser, tilføres et nødvendig og verdiskapende faglig element inn i verdikjeden, knyttet til prosjekteringsprosessen.