Oppdrag

Brynsbakken

Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken har til hensikt å separere trafikken, og etablere retningsdrift for de tre banestrekningene, Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Brynsbakken

Retningsdrift Brynsbakken

Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken har til hensikt å separere trafikken, og etablere retningsdrift for de tre banestrekningene, Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.

Kunde
Rambøll
Prosjekteringskontrakt for BaneNor

Arbeidsomfang
Optimalisering av sporløsning og strekning
Anleggsgjennomføring
Tidsvurderinger

Nordic Infra tjenester i prosjektet
Vurdering av metoder og alternativer for gjennomføring
Vurdering av strekning og faseplaner
Vurdering av fremdrift
Vurdering av optimalisert løsninger

Utfordringer
Grunnforhold og plass
Løsninger for traseer og konstruksjoner
Tidsplan og faser
Togdrift og sporbrudd

Kontraktsperiode
2023-2025

Kontraktsum Nordic Infra
Ca. 2000 timer