Oppdrag

E6 Arnkvern – Moelv

Prosjektet innebærer bygging av 24 km 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E6 Arnkvern Moelv

Prosjektet innebærer bygging av 24 km 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Kunde

 • Veidekke

Arbeidsomfang

 • Utbyggingen utføres av Veidekke Entreprenør AS for Nye Veier
 • Delstrekningen Arnkvern – Moelv ferdigstilles i 2020
 • Strekningen er 24 km
 • Strekningen går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke.

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • SHA ansvarlig på prosjektet for Veidekke

Utfordringer

 • Bygge med riktig kvalitet første gang
 • Papirløst og modellbasert
 • Tilvenning til å bare benytte lesebrett og skjerm

Kontraktsperiode

 • Oktober 2018 – Mars 2019

Kontraktsum Nordic Infra

 • 1000 timer