Oppdrag

E6 Moelv – Øyer

Planarbeid for bygging av ny E6 mellom Moelv og Øyer.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E6 Moelv - Øyer

E6 Moelv-Øyer

Planarbeid for bygging av ny E6 mellom Moelv og Øyer

Kunde

 • Nye Veier

Arbeidsomfang

 • Ny 4-felts motorvei mellom Moelv og Øyer
 • Ny Mjøsbru 1700 m
 • 2 tunneler, 3,7 km og 1,8 km
 • Ny bru over Lågen
 • ÅDT 15000

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Entreprenørkompetanse i planarbeid
 • Optimalisering
 • Leverandørmøter 1 – 1 for å avstemme kontraktsstrategi

Utfordringer anleggsgjennomføring

 • Entrepriseinndeling
 • Kontraktsstrategi tilpasset markedet
 • Norsk eller internasjonal konkurranse
 • Byggbarhet
 • Optimaliseringer

Kontraktsperiode

 • Mai 2017 – Oktober 2017

Kontraktsum Nordic Infra

 • Ca. 300 timer