Oppdrag

Follobanen EPC Ski

22 km dobbeltspor mellom Oslo Sentralbanestasjon og den nye jernbanestasjonen på Ski, sør for Oslo.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Follobanen EPC Ski

Follobanen

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge. Prosjektet består av 22 km dobbeltspor mellom Oslo Sentralbanestasjon og den nye jernbanestasjonen på Ski, sør for Oslo.

Kunde

 • OHL – Obrascon Huarte Lain

Arbeidsomfang

 • Ny Ski Stasjon, inkl. utbedringer av nærliggende områder for reisende
 • Utbedring av eksisterende Østfoldbanen, innføring av Follobanen til Ski Stasjon
 • Tekniske bygg
 • Jernbanetekniske installasjoner
 • Ny Nordbyveien bro
 • Utbedringer i Nordbyveien, Kirkeveien og Jernbaneveien, inkl. VA og annen infrastruktur
 • Cirka 2km tunnel (samlet for løsmasse og fjell)

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Kontraktskoordinator på prosjektet for OHL

Utfordringer

 • Bredt spektrum av ulike fagdisipliner og type arbeider
 • Krevende og varierte grunnforhold
 • Oppfølgning av kontrakt mot byggherre og UE’er
 • Fremdriftsplan med stort antall kritiske linjer
 • Kompleks totalentreprise

Kontraktsperiode

 • November 2018 – Februar 2019

Kontraktsum Nordic Infra

 • 1000 timer