Oppdrag

Kolbotn stasjon

Bygging av ny stasjon med utvidelse fra 2 til 3 spor.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Kolbotn stasjon

Kolbotn Stasjon – Ny stasjon med større kapasitet

Bygging av ny stasjon med utvidelse fra 2 til 3 spor

Kunde

 • Rambøl
 • BaneNor

Arbeidsomfang

 • Ny Kolbotn Stasjon
 • Ny undergang
 • Byggestart 2022
 • Fra 3 til 2 spor
 • Nye sideplattformer
 • Kiss & Ride

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Entreprenørkompetanse i prosjektering
 • Vurdere alternative løsninger ved sporbrudd
 • Optimalisering

Utfordringer anleggsgjennomføring

 • Komplekst prosjekt i bymiljø
 • Komplisert byggeplasslogistikk
 • Kort byggetid ved sommer sporbrudd
 • Arbeider nær spor i drift
 • Valg av fundamenteringsløsning

Kontraktsperiode

 • April 2020

Kontraktsum Nordic Infra

 • Ca. 60 timer