Oppdrag

KS Bjørvika skole

Oslo kommune er forpliktet gjennom en KS2 knyttet til utbyggingsavtale fra 2003 til å etablere en skole i Bjørvika.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bjørvika skole

Bjørvika skole

Oslo kommune er forpliktet gjennomen KS2 knyttet til utbyggingsavtale fra 2003 til å etablere en skole i Bjørvika.

Kunde

 • Atkins for Oslo kommune og finansdepartementet

Arbeidsomfang

 • KS2 på vegne av Finansdepartementet
 • Kvalitetssikring av prosjektunderlag
 • Vurdering av Anleggsgjennomføring og Tid

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Vurdering av fremdriftsplaner og milepeler
 • Vurdering av gjennomførbarhet og usikkerhet

Utfordringer

 • Trang plass, krevende logistikk
 • Krevende grunnforhold og fundamentering
 • Nærhet til sjø og naboer
 • Krevende arkitektur
 • Skolegård på tak
 • Kritisk å vurdere skolestart

Kontraktsperiode

 • Vinter 2023

Kontraktsum Nordic Infra

 • 200 timer