Oppdrag

KS Nygårdstangen – Fløen

Bedre effektivitet for person- og godstransport til og fra Bergen, og økt kapasitet for Arna-Bergen og på Nygårdstangen godsterminal.
Facebook
Twitter
LinkedIn
KS Nygårdstangen - Fløen

Nygårdstangen – Fløen

Prosjektet skal bedre effektiviteten for person- og godstransport til og fra Bergen, og øke kapasiteten på strekningen Arna-Bergen og på Nygårdstangen godsterminal.

Kunde

BaneNor som underleverandør for Atkins

Arbeidsomfang

 • KS på vegne av Finansdepartementet
 • Kvalitetssikring av prosjektunderlag
 • Vurdering av Tid, Kost og Usikkerhet

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Vurdering av fremdriftsplaner og faseplaner
 • Vurdering av gjennomførbarhet

Utfordringer

 • Jernbane og godsterminal i drift
 • Trang plass, krevende logistikk
 • Mange faser og sporbrudd
 • Omfattende arbeider i kort hovedbrudd

Kontraktsperiode

 • Høsten 2020

Kontraktsum Nordic Infra

 • 270 timer