Oppdrag

KS Ski Videregående skole

Dagens prosjekt består av Videregående skole (1100 elevplasser, 220 ansatte)​, Kulturskole (500 elevplasser)​, Flerbrukshall​, Folkebibliotek​, Offentlig parkeringskjeller​, Total BTA ca. 31 000 m2​
Facebook
Twitter
LinkedIn
ski-vgs

Ski Videregående skole

Dagens prosjekt består av Videregående skole (1100 elevplasser, 220 ansatte)​, Kulturskole (500 elevplasser)​, Flerbrukshall​, Folkebibliotek​, Offentlig parkeringskjeller​, Total BTA ca. 31 000 m2​

Kunde

 • Systra for Viken fylkeskommune

Arbeidsomfang

 • KS2 på vegne av fylkeskommunen, med spesiell vekt på grunn og fundamentering
 • Kvalitetssikring av prosjektunderlag
 • Vurdering av Anleggsgjennomføring og Tid

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Vurdering av fremdriftsplaner og milepeler
 • Vurdering av gjennomførbarhet og usikkerhet

Utfordringer

 • Trang plass, krevende logistikk
 • Krevende grunnforhold og fundamentering
 • Nærhet naboer og 2 naboprosjekter
 • Krevende konstruksjons rekkefølge
 • Kritisk å vurdere skolestart

Kontraktsperiode

 • Høst 2023

Kontraktsum Nordic Infra

 • 400 timer