Oppdrag

Nye Aker Sykehus

Nye Aker sykehus settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her samles regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 200.000 pasienter.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nye Aker Sykehus

Kunde

  • Sweco som leverandør til Helse SørØst RHF

Arbeidsomfang

  • Sweco har vunnet oppdrag av Helse SørØst for nytt Aker sykehus. Oppdraget består av prosjektering for Forprosjekt, detaljprosjekt, og byggefase.

Nordic Infra tjenester i prosjektet

  • Vurdering, planlegging og teknisk bistand for Anleggsgjennomføring i alle faser.

Utfordringer

  • Stor bygningsmasse
  • Samtidighet og grensesnitt
  • Omgivelser
  • Logistikk
  • Byggbarhet

Kontraktsperiode

  • 2020-2030