Oppdrag

Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her samles regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 20.000 pasienter.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nye Rikshospitalet

Kunde

  • Multiconsult som leverandør til Helse SørØst RHF

Arbeidsomfang

  • Multiconsult har vunnet oppdrag av Helse SørØst for nytt Gaustad sykehus. Oppdraget består av prosjektering for Forprosjekt, detaljprosjekt, og byggefase.

Nordic Infra tjenester i prosjektet

  • Vurdering, planlegging og teknisk bistand for Anleggsgjennomføring i alle faser.

Utfordringer

  • Sykehus i drift
  • Omgivelser
  • Støy og Logistikk
  • Byggbarhet

Kontraktsperiode

  • 2020-2030