Oppdrag

Nye Rikshospitalet

Nytt og fremtidsrettet sykehus, som samler regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her samles regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter.

Kunde

  • Helse SørØst RHF som underleverandør for Multiconsult

Arbeidsomfang

  • Multiconsult har vunnet oppdrag av Helse SørØst for nytt Gaustad sykehus. Oppdraget består av prosjektering for Forprosjekt, detaljprosjekt, og byggefase.

Nordic Infra tjenester i prosjektet

  • Vurdering, planlegging og teknisk bistand for Anleggsgjennomføring i alle faser.

Utfordringer

  • Sykehus i drift
  • Omgivelser
  • Støy og Logistikk
  • Byggbarhet

Kontraktsperiode

  • 2020-2030

Kontraktsum Nordic Infra

  • 1000-5000 timer