Oppdrag

Ocean Space Center

Løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i hav-rommet, gjennom SINTEF og NTNUs nye senter i Trondheim
Facebook
Twitter
LinkedIn
Ocean Space Center

Ocean Space Center

Ocean Space Centre, som bygges på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet, vil bli det løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i havrommet. SINTEF og NTNUs nye senter i Trondheim vil utgjøre kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø.

Kunde

 • Statsbygg som underleverandør for Multiconsult

Arbeidsomfang

 • Vurdering av Havbassenget
 • Utførelse av betongkonstruksjoner

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Vurdering av byggbarhet
 • Vurdering av forskalingsløsning
 • Vurdering av etapper og rekkefølge
 • Vurdering av fremdrift og ressurser

Utfordringer

 • Strenge toleransekrav
 • Krever spesialforskaling
 • Produksjonslogistikk

Kontraktsperiode

 • Høsten 2020

Kontraktsum Nordic Infra

 • 200 timer