Oppdrag

Retningsdrift Brynsbakken

Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken har til hensikt å separere trafikken, og etablere retningsdrift for de tre banestrekningene, Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Retningsdrift Brynsbakken

Kunde

 • Rambøll
 • Prosjekteringskontrakt for BaneNor

Arbeidsomfang

 • Optimalisering av sporløsning og strekning
 • Anleggsgjennomføring
 • Tidsvurderinger

Nordic Infra tjenester i prosjektet

 • Vurdering av metoder og alternativer for gjennomføring
 • Vurdering av strekning og faseplaner
 • Vurdering av fremdrift
 • Vurdering av optimalisert løsninger

Utfordringer

 • Grunnforhold og plass
 • Løsninger for traseer og konstruksjoner
 • Tidsplan og faser
 • Togdrift og sporbrudd

Kontraktsperiode

 • 2023-2025