Oppdrag

Ringeriksbanen

Dobbeltspor på strekningen Hønefoss – Sandvika og ny firefelts veg på strekningen E16 Høgkastet – Hønefoss.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Ringeriksbanen

«Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16» (FRE16)Ringeriksbanen

FRE16 består av dobbeltspor på strekningen Hønefoss – Sandvika og ny firefelts veg på strekningen E16 Høgkastet – Hønefoss.

Kunde

  • Nye Veier

Arbeidsomfang

  • Oppdraget består av viderføringa av Bane Nor’s planer, samt prosjektering av for prosjekt, samt planlegging av entrepriser og byggefaser.

Nordic Infra tjenester i prosjektet

  • Vurdering av entrepriseinndeling, vurdering av ulike tunneltverrsnitt og tidsplaner, samt vurdering av foredling og forvaltning av alle tunnelmasser gjennom en felles sentral totalentreprise.

Utfordringer

  • Sentral styring av alle steinmasser til flere entrepriser
  • Foredling for alle anleggstekniske behov
  • Transportavstander og miljøhensyn
  • Umodenhet ift entrepriser og tidsaspekt

Kontraktsperiode

  • 2022-2032

Kontraktsum Nordic Infra

  • 500-1000 timer